Kazimiera Jundulaitė

Mokyklos direktorė 1953-1961 m.

Mažeikių gimnazijos auklėtinė. Baigusi Vilniaus universiteto Geografijos fakultetą pagal paskyrimą 1951 m. atvyko dirbti į savąją mokyklą ir dėstė geografiją. Tai buvo asmenybė, aukštos moralės žmogus, pasirengęs padėti kiekvienam pagalbos reikalingam, labai mylintis savo mokinius. Direktore jai teko dirbti tuo laiku, kai zenitą pasiekė administratyvinis valdymo stilius, kada taip sunkiai buvo sprendžiami ūkiniai mokyklos klausimai. Ji per daug nesistengė įtikti valdžiai, nereikalavo, kad mokymo ir auklėjimo procese būtų besąlygiškai brukamas ateizmas. Kaip direktorė ji sugebėjo išlaikyti mokytojų pusiausvyrą, buvo visiems vienodai objektyvi ir teisinga, visiems vienodai reikli.