Henrikas Bucevičius

Mokyklos direktorius 1940-1941 ir 1944-1945 m.

Mažeikių gimnazijoje pradėjo dirbti 1930m. Iki 1940m.dėstė matematiką. 1940m. rudenį tapo gimnazijos direktoriumi. 1941m. vokiečiams okupavus Lietuvą, metams paliktas direktoriauti. Vėl dėstė matematiką, chemiją. Pasibaigus vokiečių okupacijai 1944m. vėl paskirtas gimnazijos direktoriumi. 1945m. vasario mėnesį suimtas tiesiog mokykloje ir ištremtas į Petrozavodsko lagerius. Grįžęs gyveno Kaune ir dirbo pedagoginį darbą.