Dionizas Adakauskas

Mokyklos direktorius 1975-1979 m.

Prieš tapdamas mokyklos direktoriumi, dirbo Mažeikių rajono Švietimo skyriaus metodinio kabineto vadovu. Prisimenamas kaip kultūringas, taktiškas, inteligentiškas vadovas. Dirbusių mokytojų nuomone, gal šiek tiek stokojo šeimininkiško žvilgsnio į mokyklą.