Bibliotekos struktūra

Mokyklos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Tai vieta, kurioje gimnazijos bendruomenės nariai gali atrasti tai, ko reikia, ji atveria naujas galimybes sužinoti, pažinti ir išmokti.

Informacinis centras šiandien – tai biblioteka ir dvi skaityklos.

  • bendroji skaitykla – 25 darbo vietų, iš jų – 9 su prieiga prie interneto.
  • kompiuterinė skaitykla – 5 darbo vietų

Darbo laikas 8.00 – 16.00

Bibliotekoje dirba

Bibliotekos vedėja – Vilija Statkutė

Bibliotekininkė – Gražina Opulskienė dirbo iki 2022-08-31 o nuo 2022- 09-01 dirba Sonata Saunorienė.

 

Šiuo metu mūsų biblioteką sudaro:

Abonementas

Gimnazijos biblioteka, atsižvelgdama į ugdymo proceso poreikius, kryptingai komplektuoja, tvarko, saugo visose įmanomose laikmenose ir populiarina bibliotekos fondą, teikia mokyklos bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu. Bibliotekos fondą šiuo metu sudaro apie 16 000 egz. knygų ir apie 24 000 egz. vadovėlių. Per metus užregistruojama apie 300 naujų skaitytojų, jiems išduodama apie 12 000 knygų. Biblioteką praturtina mokytojų, knygų autorių, rėmėjų, buvusių gimnazistų dovanotos knygos.

2013 m. rugsėjo 1d. duris atvėrė vasaros atostogų metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir kitų rėmėjų suremontuota biblioteka. Nuoširdžiai norime padėkoti rėmėjams, kurių dėka biblioteka tapo šviesesnė ir jaukesnė.

  
Bibliotekoje įdiegta ir naudojama mokyklų bibliotekų informacinė programa MOBIS. Nuo 2013 m. lapkričio mėn. pradėtas elektroninis skaitytojų aptarnavimas.
  

 

Bendroji skaitykla

Gimnazijos skaitykla – informacijos ir moksleivių užimtumo centras. Skaitykloje sudarytos sąlygos mokiniams „langų“ metu ir per pertraukas bei po pamokų ruošti namų darbus, rinkti medžiagą iš informacinių leidinių, susipažinti su naujausiais periodiniais leidiniais, rengti projektinius darbus, naudotis žinynais, žodynais, enciklopedijomis.

Bibliotekoje ir skaitykloje kiekvienas randa tai, ko jam reikia – ne tik informacijos šaltinių, bet ir pagalbos, konsultacijų. Kasdien bendrojoje skaitykloje apsilanko per 100 lankytojų.

Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuteriu, internetu, skeneriu, spalvotu ir nespalvotu spausdintuvu.

 

Kompiuterinė skaitykla

Lankytojų patogumui yra 5 kompiuteriai, DVD, vaizdo aparatūra, interaktyvi lenta, multimedija, televizorius, 2 spausdintuvai, skeneris.