Vizija ir misija

Gimnazijos vizija

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija – pažangi, atvira pokyčiams ir demokratiška mokykla, sudaranti galimybes  ugdyti pilietiškai brandžią asmenybę šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje, skatinanti individualią atsakomybę už mokymosi kokybę, siekianti glaudžios bendruomenės narių partnerystės.

 

Gimnazijos misija

Sudaromos sąlygos dvasiniam, doroviniam ir kultūriniam jaunuolių brendimui, padedama įsisavinti žinių visuomenei būdinga informacinė kultūra, užtikrinamas gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimas, informacinis, ekonominis raštingumas, kiekvienam ugdytiniui užtikrinama saugi aplinka,  nepakantumas smurtui, žalingiems įpročiams. Gimnazijos ugdymo turinį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų ir vertybių nuostatų sistema, būtina švietimo prieinamumui ir kokybei įgyvendinti.