„The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE)


Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, kurios tikslas – padėti jauniems žmonėms eiti asmeninio tobulėjimo keliu suteikiant galimybę patiems programos dalyviams pasirinkti tobulėjimo kryptis ir jiems įdomias veiklas.

DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Gimnazijoje, taikydami šią programą, mes skatiname dalyvius ugdytis mokėjimo mokytis ir reflektyvumo, bendruomeniškumo, kūrybiškumo ir verslumo, kultūrinio sąmoningumo kompetencijas.

Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje programą vykdo patyrusi etikos mokytoja – Rima Kesminienė. Taip pat, žygių programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorius (-ė) – Dainius Stasys. DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.

Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:

  • Susirasti naujų draugų;
  • Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
  • Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
  • Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
  • Patirti nuotykių;
  • Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams.

DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą: www.dofe.lt