Technologijų projektas “Lietuviška ir sveika mityba”

Startuoja socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai“ finansuojamas projektas „Lietuviška ir sveika mityba“.
Projektas vykdomas per technologijų (mitybos) pamokas 1-2 kl., turizmo ir mitybos – 4 kl. , per chemijos pamokas ir popamokinius užsiėmimus.
Projekto tikslai: išmokyti sveikos mitybos pagrindų, ugdyti įprotį rinktis ir gaminti sveikos mitybos principus atitinkančius patiekalus, susipažinti ir įsijungti į aplinką bei maistą tausojančią praktiką.Projekto veiklomis stiprinamas „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos“ įgyvendinimas.

Projekte dalyvauja ir už atskiras veiklas yra atsakingos mokytojos Sigrida Norvaišienė ir Audronė Čekytė, sveikatos priežiūros specialistė Astutė Balsienė ir valgyklos vedėja Irena Sakienė.

Projekto rėmėjas VĮ „Humana People to People Baltic“, Vilnius.