Švietimo pagalbos specialistai

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Psichologė Jūratė Pivariūnienė  gimnazijoje dirba 104 kabinete.

SAVAITĖS DIENA KONSULTACIJŲ LAIKAS PIETŪS
Pirmadienis 8.00 – 11.30

12.00 – 17.00

11.30 – 12.00
Antradienis 12.00 – 15.00 11.30 – 12.00
Trečiadienis 8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

11.30 – 12.00
Ketvirtadienis 8.00 – 11.30

14.00 – 17.00

10.00 – 10.30
Penktadienis 8.00 – 11.00

14.00 – 16.00

10.00 – 10.30

 

Kontaktai:

Mobilusis +370 682 33658

El. paštas jurate.pivariuniene@rackauskas.lt

 

Dėl individualių konsultacijų siūlome registruotis el. paštu, telefonu arba per Tamo dienyną.

———————————————————————————————————————

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Asmenybės ir ugdymosi problemų turinčiam mokiniui psichologinė pagalba visuotinai teikiama pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant. Psichologinę pagalbą teikia, psichologinių problemų prevenciją vykdo pedagoginių psichologinių tarnybų, mokyklų psichologai, turintys psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus vientisąsias studijas arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertę užsienyje įgytą kvalifikaciją. Psichologinės pagalbos teikimo tvarką nustato švietimo, sporto  ir mokslo ministras.

 


PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA

Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys – būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.
 
Socialinė pedagogė Gitana Svirskienė gimnazijoje dirba 104 kabinete.

SAVAITĖS DIENA KONSULATCIJŲ LAIKAS PIETŪS
Pirmadienis 8.00 – 11.30

12.00-15.00

11.30 – 12.00
Antradienis 12.00-17.00 11.30 – 12.00
Trečiadienis 8.00 – 11.30

12.00-15.00

11.30 – 12.00
Ketvirtadienis 12.00-17.00 11.30 – 12.00
Penktadienis 8.00 – 11.30

12.00-15.00

11.30 – 12.00

 

Kontaktai:

Mobilusis +370 682 65153

El. paštas gitana.svirskiene@rackauskas.lt

 

Dėl individualių konsultacijų siūlome registruotis el. paštu, telefonu arba per Tamo dienyną.

———————————————————————————————————————

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis. Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarką vaikui ir mokiniui nustato švietimo, sporto  ir mokslo ministras.