Povilas Štuopis

Mokyklos direktorius 1938-1940 m.

1923 m. baigė Kauno „Aušros” berniukų gimnaziją, 1937 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto istorijos skyrių ir įgijo istorijos mokytojo specialybę. Mokytojo darbą pradėjo 1934 m. laisvai samdomu mokytoju. 1937 m. jam suteiktas vidurinės mokyklos mokytojo vardas ir buvo paskirtas vidurinės mokyklos mokytoju. Dirbo Vilkaviškio J. Basanavičiaus valstybinėje gimnazijoje.

1938 m. Povilas Štuopis buvo paskirtas Mažeikių valstybinės gimnazijos direktoriumi. Čia dėstė istoriją. Dirbadamas Mažeikiuose jis taip pat bendradarbiavo spaudoje, įsitraukė į vietos tautininkų organizacijos veiklą. Nuo 1940 m. rugsėjo 1 d. jis buvo paskirtas Ukmergės valstybinės gimnazijos mokytoju, o po kelių savaičių tapo Ukmergės vidurinės mokyklos inspektoriumi. Vokiečių okupacijos metais jis dirbo Ukmergės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1946-1947 m. dirbo Lubecko lietuvių gimnazijoje. 1947 m. išvyko į Kanadą. Gyvendamas užsienyje jis taip pat aktyviai bendravo Kanados ir JAV lietuvių spaudoje, rūpinosi įvairiais lietuvių išeivių gyvenimo klausimais.