Rajoninės istorijos olimpiados rezultatai

Mūsų gimnazistų rezultatai:
1. Rokas Slančiauskas 1 b kl. – I vieta (mokytoja S. Paulauskienė)
2. Konstancija Kėvišaitė 1a kl. – II vieta ( mokytoja I. Tiškienė)
3. Edvilė Kekytė 2e kl. – I vieta (mokytoja S. Paulauskienė)
4. Agnė Drazdauskaitė 2e kl. – II vieta ( mokytoja S. Paulauskienė)
5. Lėja Kinčinaitė 2e kl.– III vieta ( mokytoja S. Paulauskienė)
6. Deimantė Mirončikaitė 4 d kl. – I vieta (mokytoja S. Paulauskienė)
7. Agnė Muravjovaitė 4a kl.– II vieta (mokytoja S. Paulauskienė)
Į respublikinę olimpiadą vyksta Rokas Slančiauskas, 1b klasės mokinys!

Dėkojame mokytojoms. Rokui linkime sėkmės.

Džiugi žinia

Šiandien mus pasiekė džiugios naujienos. Paskelbti rajoninės dailės olimpiados prizininkai. Laureatas – Titas Daubaris 3e – vyksta į respublikinę dailės olimpiadą.
Jotautė Vasiliauskaitė IVc – I vieta
Monika Andraitytė 2f – II vieta
Austėja Šarkelytė 3a – III vieta
Urtė Gerulskytė 3a – III vieta
Mokytoja Asta Milėškienė
Agnė Saunoraitė 4c – II vieta
Mokytojas Raimondas Milėška
Komisijos pirmininkė Laima Mikalauskienė, VDA Telšių fakulteto docentė.

 

Gimnazijos mokytojai dalijasi patirtimi

Mažeikių rajono informacinių technologijų mokytojus 2021 m. vasario 15 dieną pakvietėme į nuotolinį seminarą „Pamokos modernizavimas. Medijų raštingumas“. Tai antrasis ilgalaikės programos „IKT naudojimo galimybės inovatyviam mokymui(si)“ modulis. Seminaro tikslas – suteikti žinių bei įgūdžių, reikalingų mokymosi proceso organizavimui ir valdymui (rengimui ir teikimui) skaitmeninėje mokymosi aplinkoje, parenkant tinkamą mokymosi scenarijų ir atitinkamas priemones. Šiame seminare buvo siekiama patobulinti mokytojų kompetencijas taikant IKT mokymosi priemones ugdymo procese ir ugdyti įgūdžius teikti ir organizuoti mokymosi procesą skaitmeninėje mokymosi aplinkoje, integruojant tiek tradicinio, tiek netradicinio mokymosi metodus. Veikla sukonstruota taip, kad mokytojai susipažintų su inovatyvių sprendimų taikymu, skaitmeniniu turiniu, virtualiojo ir e. mokymosi sampratomis bei šių dienų tendencijomis Lietuvoje ir pasaulyje, įvertintų savo, besimokančiųjų bei švietimo institucijos poreikius. Taip pat susipažino su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu, taikymu bei mokymosi proceso projektavimu skaitmeninėje aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam darbui: kaip numatyti ir taikyti mokymosi scenarijus, nuo ko pradėti, kaip konstruoti mokymosi medžiagą, įsivertinimo ir vertinimo priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje. Seminaro lektorės – informacinių technologijų mokytojos metodininkės Sigutė Mackevičienė ir Vilma Bernotienė.

Mažeikių Švietimo centro informacija

Gimnazijos mokytojai dalijasi patirtimi

Technologijos sparčiai keičiasi visame pasaulyje, keičiamas ugdymo turinys ir bendrojo lavinimo mokyklose. Prioritetas teikiamas kūrybiniam ugdymo procesui, orientuojamasi į problemų sprendimą, visuomenės gyvenimo ir informacijos kaitą, sveiką ir estetišką gyvenseną, verslumą, išprususį vartotoją modernių technologijų taikyme.

2021 m. vasario 11 d. technologijų mokytojai nuotoliniu būdu jungėsi į seminarą „Šiuolaikinių technologijų taikymo pamokose įtaka ugdymo kokybei“, kurį vedė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos technologijų mokytojas ekspertas Raimondas Milėška. Tai ilgalaikės programos „Kompetencijomis grindžiamas savivaldus, reflektyvus ir patyriminis ugdymas technologijų pamokose“ pirmasis modulis. Šio seminaro tikslas buvo supažindinti mokytojus su 3D technologijomis ir jų taikymu technologijų pamokose. Programos dalyviai programų Sketchup, Autodesk Tinkercad pagalba kūrė 3D objektus, gavo žinių, kaip parengti technines užduotis 3D projektavimo pamokoms. Šių programų taikymo pamokose privalumų yra tas, kad vaikai praktiškai susipažįsta su erdvės suvokimu, lavinamas gebėjimas orientuotis erdvinėje X,Y ir Z koordinačių ašyje, taip pat įtvirtinamos matematinės žinios, apskaičiuojant spausdinamo projekto dydį, turi galimybę dirbti su projektų grafiniu dizainu, tekstūrų kūrimu bei maketavimu, atskleisiančiu kiekvieno mokinio meninius gebėjimus.

Dėkojame seminaro lektoriui ir technologijų mokytojams už konstruktyvų darbą, dalijimąsi patirtimi.

Mažeikių Švietimo centro informacija

 

Konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Gimnazijos alumnų sugrįžimai“

Lietuvos istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Dalis jų ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės mūsų valstybės datos. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena.

Šiai svarbiam Lietuvos istorijos įvykiui paminėti, gimnazijoje buvo organizuota nuotolinė konferencija „Gimnazijos alumnų sugrįžimai“. Konferencijoje dalyvavo ir savo sėkmės istorijomis su dabartiniais gimnazistais pasidalino mūsų alumnai: Lukas Adomavičius – baigęs gimnaziją sėkmingai studijavo Mastrichto universitete, dirba Mastrichte, Europos viešojo valdymo institute, Europos teisėjų ir teisininkų centre moksliniu asistentu; Vaida Jonušytė – Lietuvos literatūros ir meno archyvo darbuotoja, ekspedicijų į Urugvajų, Argentiną, Naująją Zelandiją ir Australiją, ieškant lietuvių bendruomenių palikimo šiose šalyse, projektų vadovė ir dalyvė; Gytis Barkus – baigė VU kineziterapijos studijas, daug stažavosi užsienyje ir Tomas Riepšas – IT konsultantas, projektų vadovas, baigęs studijas Jungtinėje Karalystėje (University of Strathclyde, Glasgow).
Išklausytos keturios sėkmės istorijos. Visos savitos, pareikalavusios didelių pastangų, pasitikėjimo savimi, užsispyrimo, ryžto ir drąsos. Visi pranešėjai gimnazistams akcentavo, kaip svarbu yra turėti tikslą, kaip svarbu nenuleisti rankų jo siekiant, kiek svarbu yra gimnazijoje įgytos žinios ir ypač įgūdžiai, patirtys, užklasinė veikla.
Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė

Džiugu, kai mokiniai, pabaigę gimnaziją prieš keletą metų, sugrįžta susitikti su dabartiniais gimnazistais, mokytojais, tai tarsi sugrįžimas namo, į gimtinę. Klausantis alumnų sėkmės istorijų, matau jaunus žmones, kuriems gimnazija yra brangi, sugrįžimas tarsi atgal į gimnazijos suolą. Dabartiniams gimnazistams, tai motyvacija siekti ir pasiekti savo tikslą. Mano mokiniams, pirmokams, labai patiko alumnų sėkmės istorijos, kaip sakė vienas vaikinas po susitikimo „man dabar dar labiau sustiprėjo noras mokytis, dalyvauti įvairiose veiklose, nes matau dar didesnę prasmę“.

Istorijos mokytoja Irena Tiškienė

Profesoriaus A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiada

Vasario 13 d. KTU Statybos ir architektūros fakultetas pakvietė 10-12 klasių moksleivius ir mokytojus dalyvauti kasmetinėje prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadoje. Šiemet olimpiada vyko nuotoliu būdu. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiada puiki galimybė moksleiviams išbandyti piešimo įgūdžius ir pasitreniruoti prieš artėjantį architektūros stojamąjį egzaminą, o mokytojams pasisemti patirties dalyvaujant olimpiados seminaruose.
Mokiniai piešė pagal žodinį apibūdinimą tris valandas. Olimpiadoje dalyvavo 88 moksleiviai. Mūsų gimnaziją atstovavo 4c klasės mokinė Jotautė Vasiliauskaitė, kurios darbas įvertintas pagyrimo diplomu.

Mokytojai Asta ir Raimondas Milėškos