Olweus patyčių prevencija

Gimnazijoje įgyvendinamos OPKUS programos tikslas: pastebėti, reaguoti ir užkirsti kelią kibernetinėms patyčioms.

 

Uždaviniai:
  • Mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, diegiant atsakomybę už savo veiksmus virtualioje erdvėje.
  • Mokytis atpažinti kibernetines patyčias.
  • Mokytis reaguoti ir užkirsti kelią kibernetinėms patyčioms.

 

Gimnazija veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Gimnazijos nuostatus. Nuo 2009 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2011 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu. 2013 m. gimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2013-2015 m. m. Nuo 2016 metų iki 2017 rugsėjo mėnesio Olweus (OPKUS) programa nebuvo vykdoma. Nuo 2017 metų rugsėjo aktyviai tęsiama Olweus (OPKUS) programa.

Remiantis 2019 m. balandžio – birželio mėn Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr.OPKUS1-1 – OPKUS1-55 gimnazijai 2019-2021 mokslo metams suteiktas „Olweus mokyklos vardas“.

Bendruomenės nariai, nežiūrint į sudėtingą pandemijos laikotarpį, nuoširdžiai įsitraukia kovojant prieš patyčias. Mokomės kitaip bendrauti ir bendradarbiauti, nenusisukti, nepasislėpti už ekrano, neišjungti mikrofono, kai reikia kalbėti. 2020 metais, palyginus su 2019 m., patyčių mastas gimnazijos bendruomenėje sumažėjo net 25.6 proc. Karantino metu vykdėme visas OPKUS numatytas veiklas: vyko nuotolinis tyrimas, MSG,  sinchroninės Olweus klasės valandėlės, virtualūs mokinių tarybos ir PPKK susitikimai, dokumentacijos korekcija. Susitelkėme dėl bendro reikalo – visų saugumo, geros savijautos. Ir toliau pasiruošę mokytis ir tobulėti kovoje su patyčiomis: reaguosime, stabdysime, padėsime vieni kitiems.

 

Programą inicijuoja – Nacionalinė švietimo agentūra.

Programos instruktorė – Gitana Svirskienė.

Programos koordinatorė – Jūratė Pivariūnienė.

 

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:

  1. Mes nesityčiosime iš kitų.
  2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
  3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
  4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir gimnazijoje, ir namie.

 

Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas (PPKK)

Gimnazijos mokymų supervizijų grupės

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2020-2021 m. m.