Olweus patyčių prevencija

Gimnazijoje įgyvendinamos OPKUS programos tikslas: sumažinti  patyčių skaičių nesaugiausiose gimnazijos vietose.

 

Uždaviniai:

  • aktyvinti mokytojų dėmesį koridoriuose ir laiptinėse,
  • įpareigoti mokytojus nepalikti mokinių klasėje be mokytojo priežiūros.

 

Gimnazija veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir Gimnazijos nuostatus. Nuo 2009 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2011 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu. 2013 m. gimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2013-2015 m. m. Nuo 2016 metų iki 2017 rugsėjo mėnesio Olweus (OPKUS) programa nebuvo vykdoma. Nuo 2017 metų rugsėjo aktyviai tęsiama Olweus (OPKUS) programa.

Remiantis 2019 m. balandžio – birželio mėn Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Nr.OPKUS1-1 – OPKUS1-55 gimnazijai 2019-2021 mokslo metams suteiktas „Olweus mokyklos vardas“.

 

Programą inicijuoja – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Programos instruktorė – Gitana Svirskienė.

Programos koordinatorė – Jūratė Pivariūnienė.

 

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:

  1. Mes nesityčiosime iš kitų.
  2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
  3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
  4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir gimnazijoje, ir namie.

 

Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas (PPKK)

Gimnazijos mokymų supervizijų grupės

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2020-2021 m. m.