Vokiečių kalba

Augustinas Virkietis   1919-1925

Albinas Ramanauskas   1920-1923

Jurgis Gvildys   1921-1923

Vlada Stasiulytė   1923-1927

Rene de la Croix   1926-1941

Marija Šapkauskaitė   1927-1932

V. Pitkunigis 1927-1932

Kun. Vincentas Čaplinckas   1932-1935

Jonas Žižys   1935-1937

Stasė Švilpaitė   1938-1939

Antanas Baranauskas   1941-1944

Petras Grajauskas   1941-1943

Marija Mėlynauskaitė   1941-1944

Marija Albrechtaitė   1943-1944

Augustas Liaugminas   1943-1946

Halina Dačkienė   1956-1961

Jadvyga Smilgienė   1959-1960

Dalia Grygolaitienė   1992-1994

Zita Kovšova   1995-1996

Jolanta Steponavičienė   2000-2007