Tikyba

Kun. Dominykas Žukauskas   1919-1921

Kun. Teodoras Radžius   1921-1922

Kun. Juozas Dabužis –  Dabužinskas   1923-1924

Kun. Juozapas Tautkus   1924-1935

Chaja Mamijofinaitė – Volkienė (žydų tikyba.)   1931-1937

Nikolajus Savickis (pravoslavų tikyba)   1932-1935

Kun. Vladislovas Baltiejus   1934-1939

Aleksandras Černajus (pravoslavų tikyba)   1935-1940

Chaimas Volkas (žydų tikyba)   1937-1938

Kun. Jonas Beinorius   1939-1941

Alfonsas Klimavičius   1941-1944

Kun. Juozas Tadarauskas   1942-1943

Bronius Jurgutis   1943-1944

Regina Pocienė   1990-1991

Antanas Skiparis   1990-1997

Kun. Tadas Poška   1992-1993

Kun. Mykolas Petrauskas   1993-1994

Kun. Egidijus Arnašius   1996-2000

Renata Kuršytė   1997-1998

Aurelija Lazickienė   1998-1999

Rūta Urbonavičiūtė   1999-2000

Fausta Baranauskienė   2006-2007