Pradinių klasių mokytojai

Elena Paulauskienė   1949-1965

Valentina Raštikytė   1949-1950

Birutė Kristina Virkutytė – Kristinaitienė   1949-1964

Liusė Bertulytė   1949-1956

Joana Šliauterytė   1949-1950

Jadvyga Račinskaitė    1953-1965

Jadvyga Krulickienė   1953-1958

Juzė Baranauskienė   1954-1958

Darja Ignatjeva   1954-1959

Klemensas Butkus   1956-1962

Jadvyga  Raštikienė   1956-1957

Antanina Zagorskaitė   1956-1957

Marija Misiukevičienė   1956-1957

Elena Kunienė   1956-1957

Valerija Virkutienė   1956-1960

Alfonsas Žičkus   1956-1963

Janina Kaknevičienė   1957-1958

Danutė Kačerauskaitė – Stončienė   1957-1980

Ona Skiparienė – Eglinskienė   1957-1983

Zoja Terentjeva   1957-1959

Genovaitė Indriulienė   1959-1960

Magdelena Žebrauskienė   1959-1965

Aleksandra Valantinienė   1959-1962

Irena Drazdauskienė   1959-1960

Aleksandra Kontautaitė   1959-1960

Galina Kuterina – Terri   1959-1966

Mečislava Matulytė   1960-1961

Martina Ruginienė   1960-1980

Vera Karlovskaja – Krutinienė   1960-1972

Nijolė Narkienė   1960-1962, 1978-1995

Vera Golubovaitė – Marcinkevičienė   1961-1962

Laima Čejauskienė   1962-1977

Stanislava Vilkienė   1962-1996

Bronė Danutė Rukevičiutė   1962-1970

Stasė Beržinskaitė   1962-1963

Liucija Smilgienė   1963-1965

Stefa Malčiuvienė   1965-1966

Elena Jaskulevičienė   1966-1967

Kapitolina Šnigždinienė   1967-1973

Aldona Keršanskienė   1967-1975

Veronika Tuomenienė   1967-1968

Rūta Simaitytė – Liaudanskienė   1969-1970

Liucija Vaserienė   1970-1992

Dalia Juškaitė   1979-1993

Zenta Jeselenytė – Lucienė   1979-1995

Ina Dauginaitė – Palubinskienė   1982-1995

Nijolė Stankienė   1986-1996

Gintarė Jankauskienė   1989-1996

Danutė Pašakarnytė   1988-1989

Rasuolė Jundienė   1988-1989

Henrita Kateivienė   1990-1994

Aldona Latakienė   1990-1991

Loreta Visminienė   1991-1993

Vilija Gineitienė   1992-1996

Dalia Plonienė   1993-1996

Audronė Viesulaitė – Buzienė   1994-1996

Rasa Žutautienė   1995-1996