Piešimas – dailyraštis

Eugenija Kenstavičiūtė – Bimbienė   1920-1923

Petras Bimba   1923-1924

Pranas Genys   1924-1925

Nadiežda Karkazavičienė   1925-1928

Pranas Brazdžius   1928-1931

Edvardas Streikus   1931-1937

Vladas Vaitiekūnas   1937-1940