Namų ruoša

Eugenija Bimbienė   1923-1924

Vlada Stasiulytė   1923-1926

Nadiežda Karkazevičienė   1926-1929

Pranė Januševičienė   1933-1935

Elena Nakutytė – Sirutienė   1935-1937

Marija Uleckaitė   1937-1944

Ieva Kripaitienė   1944-1949

Valerija Znotinienė   1949-1974

Elena Tuomenienė   1969-1972

Stefanija Žiemavičiūtė – Rubšienė   1972-1974

Rima Butkevičienė   1973-1975

Stasė Meškauskienė   1974-1977

Irena Balanavičienė   1975-1976

Janina Gentvilienė   1979-1980

Ilona Grigaliūnienė   1979-1980

Vilija Statkutė   1999-2000

Gražina Opulskienė   2000-2002

Asta Milėškienė   2002-2006