Muzika

Karolis Pukevičius 1919-1930

K. Eidimtas 1923-1924

Juozas Narsutis 1930-1944

Valerija Rupeikaitė – Dapšienė 1945-1962

Zenonas Šulcas  1952-1956

Edmundas Dačka 1959-1967

Vytautas Urbonavičius 1962-1971

Vitalija Morkūnaitė 1971-1974

Aloyzas Jurgutis 1971-1973

Antanas Dargis 1974-1985

Saulius Varapnickas 1975-1977

Stasys Žebrauskas 1977-1979

Irena Končiuvienė – Remezienė 1984-1996, 1998-2008

Rolandas Daunys 1996-1998

Renata Petrikienė 1996-1998