Matematika

Albinas Ramanauskas   1919-1923

Vladas Banevičius   1923-1931

Alfonsas Taškūnas   1924-1925

Aleksandras Petrulevičius   1925-1926

Apolinaras Opulskis   1926-1928

Stasys Totorius   1927-1933

Konstantinas Dainius   1928-1930, 1940-1944

Henrikas Bucevičius   1929-1945

Elena Bartašiūnienė   1940-1953

Amalda Klemanaitė Nagiuvienė   1944-1982

Julius Stonys   1945-1967

Petras Savickas   1948-1961

Elena Bružienė   1948-1956

Agota Poškaitė   1951-1960

Antanas Skiparis   1954-1962

Michalina Tekorienė   1954-1980

Artūras Petersonas   1954-1961

Jonas Jonušis   1954-1962

Alfonsas Liauba   1955-1956

Petras Vasiliauskis   1958-1963

Liucija Jonuškienė   1962-1989

Elena Paleckienė   1963-1964

Danutė Žilytė – Zableckienė   1964-1987

Vytautas Vilkas   1965-2001

Albertas Juodeikis   1967-1975

Jurij Šaškov   1973-1975

Birutė Žilytė   1975-1976

Angelė Penikaitė   1976-1980

Vitalija Švažaitė – Plonienė   1983-1995

Raimundas Miniotas 1999-2000

Rasa Puplauskienė 1999-2004

Aurimas Paulauskas 2000-2001

Rasa Kesminaitė 2001-2002

Irena Reivytienė 2004-2006

Eglė Raudienė 2005-2006