Lotynų kalba

Merkelis Račkauskas   1923-1927

Pranas Genys   1924-1926

Stasys Vembrė   1925-1926

Jonas Račkauskas   1926-1935

Kun. Vladislovas Baltiejus   1933-1940

Antanas Baranauskas   1934-1945

Povilas Štuopis   1938-1939

Bronė Mateičiūnienė   1940-1941

Mykolas Babilius   1941-1943

Julija Ramanauskaitė   1941-1944

Juozas Sprindys   1944-1945

Ona Kelpšienė   1996-2000

Aurelija Lazickienė   1998-1999