Lietuvių kalba

Augustinas Virkietis   1919-1928

Pranas Genys   1924-1926

Ona Girčytė   1926-1929

Ona Svetlauskienė   1927-1929

Antanas Svetlauskas   1928-1936

Antanas Tylenis   1929-1931

Petronėlė Orintaitė   1929-1931

Jonas Žižys   1931-1941

Juozas Rainys   1933-1938

Bernardas Babrauskas   1938-1940

Bronė Mateičiūnienė   1940-1942

Antanas Baranauskas   1941-1944

Jonas Karpavičius   1941-1944

Steponas Skeivys   1941-1942

Vytautas Krulickas   1941-1961

Jonas Dargis   1943-1944

Julija Galkauskienė   1944-1945

Bronė Liaučiutė   1945-1947

Marija Vilčinskienė   1945-1946

Magdalena Šlekienė   1947-1957

Stasė Pocienė   1947-1965

Jadvyga Stiškienė   1947-1949

Regina Pocienė   1949-1979

Leonas Bartaševičius   1952-1953

Elena Murauskaitė   1953-1957

Aldona Paberalytė   1955-1956

Elena Poškaitė   1956-1957

Valerija Čižienė   1956-1957

Juozas Murauskas   1957-1961

Danutė Vasiliauskienė   1958-1964

Ona Jacienė   1959-1960

Stasys Macius   1960-1987

Aleksas Niemčiauskas   1961-1973

Elena Baltutienė   1962-1974

Vaidilutė Barvydienė   1964-1970

Elena Paleckienė   1964-1971

Danutė Statulevičienė   1965-1969

Stasė Raštikienė   1967-1980

Irena Gasiulytė   1968-1971

Nijolė Navickaitė – Čekienė   1969-1978

Eugenija Jurgutienė   1971-1982

Jovita Gruzdienė 1973-1980

Romualda Žilinskienė   1975-1980, 1999-2016

Natalija Martinaitienė   1975-1977

Irena Šimanauskienė   1977-1995

Romualda Urbonavičiūtė   1978-1979

Inga Kolasauskaitė   1982-1985

Gražina Dapšauskaitė – Veršinskienė 1986-1995

Liuda Juozapavičiūtė   1986-1990, 2004-2008

Daiva Misevičienė   1987-1999

Gitana Jonauskienė   1998-2004

Renata Valantinienė   2000-2001