Kūno kultūra

Petras Bimba   1919-1924

Jurgis Gvildys   1921-1922

Vladas Banevičius   1923-1925

Anastasija Jucevičienė   1925-1935

Eugenijus Gylys   1929-1931

Elena Nakutytė – Sirutienė   1935-1937

Alina Kinaitytė   1937-1938

Jurgis Jagutis   1937-1938

Bronius Barmus   1937-1938

Viktoras Senkus   1938-1940

Jonas Vasiukevičius   1940-1945

Janina Kontrimienė   1941-1943

Juzė Bulkaitė – Baranauskienė   1948-1952, 1956-1957

Albinas Kasiulionis   1950-1951

Alfredas Baranauskas   1950-1951, 1954-1958

Albertas Beltinis   1951-1962

Birutė Ramanauskaitė – Gegersonienė   1954-1974

Simonas Kaknevičius   1954-1968

Donatas Jackevičius   1963-1979

Birutė Mažonaitė – Ulbienė – Paulauskienė 1968-1973 1978-1987

Juozas Žiaukra   1969-1973

Petras Dargvainis   1972-1974

Janina Sidabraitė – Budrienė   1974-1978

Irena Struckaitė   1974-1975

Raisa Donelienė   1975-1977

Juozas Rozga   1977-1985

Almantas Puodžiukaitis   1985-1988

Romualdas Beišinas   1989-1990, 1993-1994

Jonas Pilipavičius   1990-1994

Artūras Buzas   1994-1998

Petras Norvilas   1999-2002

Vilma Bukauskaitė   2003-2004

Rasa Buivydaitė   2004-2006