Karinis parengimas

Jonas Mažylis   1929-1937

Jurgis Jagutis   1937-1938

Ferdinandas Gedvilas   1938-1939

Bronius Barmus   1939-1940

Vytautas Radžiukynas   1945-1949

Jonas Juodikis   1949-1950

Grigorijus Bukrejevas   1960-1961

Vladas Daukantas   1968-1969

Albertas Juodeikis   1971-1974

Irena Laucienė   1972-1975

Roslanas Fokinas   1974-1976

Tomas Budrys   1976-1979

Juozas Gudinas   1986-1989