Istorija

Petras Bimba   1919-1924

Pranas Genys   1924-1926

Julija Ramanauskaitė   1925-1927, 1944-1946

Stasys Vembrė   1925-1926

Aleksandras Petrulevičius   1925-1926

Ona Girčytė   1926-1929

Antanas Tylenis   1929-1931

Antanas Svetlauskas   1930-1934

Jonas Žižys   1931-1932

Antanas Januševičius   1931-1932

Juozas Rainys   1933-1938

Povilas Štuopis   1938-1940

Ona Liauksminaitė   1941-1942

Jonas Sidabras   1945-1948

Sofija Rimkevičiūtė   1945-1949

Tadas Jokštys   1947-1948

Marija Šuliokaitė   1947-1948

Matas Mozuraitis   1948-1949

Petrė Matulaitytė   1949-1952

Juozas Striška   1949-1950

Stefa Žiemavičiūtė – Rubšienė   1950-1979

Dionizas Adakauskas   1951-1957, 1975-1979

Aldona Daunoravičiūtė   1952-1956

Silvestras Žulpa   1952-1953

Liudmila Plaksina   1954-1955

Aleksandra Kneitienė   1956-1969

Stasė Jonavičiūtė – Masalskienė   1957-1958

Jadvyga Palčiauskienė   1958-1973

Gražina Ligeikienė   1961-1965, 1969-1971

Elena Paleckienė   1963-1964

Galina Kuterina – Terri   1964-1972

Albertas Kolbergas   1965-1966

Julija Notkina   1966-1967

Justinas Paulauskas   1969-1976, 1978-1984

Galina Juonienė   1973-1975

Juozas Kerpauskas   1974-1978

Janina Baltuniūtė – Norvilienė    1975-1979

Irena Balanavičienė   1977-1978

Janina Kryžiuvienė   1983-2000

Tomas Budrys   1983-1986

Liucija Bartusevičienė   1984-1985

Antanas Šiaulys   1985-1986

Juozapas Gudinas   1986-1988

Gediminas Čekys   2000-2002

Viktoras Vilkys   2002-2003

Regina Arbatauskienė   2003-2004

Maksimas Juozas Mickevičius   2005-2006