Gamta ir biologija

Albinas Ramanauskas   1919-1920

Eugenija Kenstavičiūtė – Bimbinė 1920-1924

Julija Ramanauskaitė   1924-1926

Julius Šlekys   1926-1934, 1940-1944

Ona Dzvilaitė   1934-1936

Elena Jakutytė – Sirutienė   1936-1937

Marija Uleckaitė   1937-1943

Jonas Vasiukevičius   1941-1943

Janina Kontrimienė   1941-1943

Zita Adakauskienė   1946-1961

Artūras Raustys   1949-1956

Stasė Gražienė   1957-1961

Jadvyga Smilgienė   1957-1959

Birutė Kerpauskienė   1961-1962

Regina Vadopalienė   1961-1962

Konstancija Miceikienė   1963-1967

Elena Paleckienė   1963-1964

Gražina Ligeikienė   1964-1967

Galina Kuterina   1964-1973

Irena Kuzmickaitė   1965-1967

Stasys Noreika   1965-1967

Irena Varnienė   1967-1971

Danutė Žiaukrienė   1967-1970

Irena Faidušienė   1971-1980

Irena Grigaliūnienė   1971-1980

Irena Balanavičienė   1976-1979