Fizika

Konstantinas Dainius 1928-1930,1940-1944

Henrikas Bucevičius   1929-1944

Julius Šlekys   1935-1944

Elena Bartašiūnienė   1941-1946

Juzefa Gailiutė   1946-1948

Alfonsas Liauba   1946-1957

Antanas Skiparis   1953-1954, 1961-1973

Artūras Petersonas   1954-1963

Petras Savickas   1955-1956

Jonas Jonušis   1955-1957, 1961-1963

Jonas Ūža   1956-1959

Antanas Degutis   1956-1973

Kazys Gelžinis   1956-1957

Danutė Alšauskaitė   1963-1969

Julius Stonis   1963-1964

Liucija Jonuškienė   1963-1965

Adolfas Miceika   1964-1974

Galina Kuterina   1964-1965

Bronė Valčiukienė   1965-1972

Danutė Žilytė – Zebleckienė   1967-1968

Vytautas Pocius   1969-1975

Jan Songin   1972-1973

Judita Vasiliauskienė   1973-1988

Jurij Šaškov   1973-1975

Birutė Žilytė   1975-1976

Jadvyga Bertašienė   1975-1976

Sergej Šliapnikov   1979-1980

Rimas Budraitis   1981-1982

Sigita Karoblienė   1988-1995

Sigutė Mackevičienė   1990-1992

Vaclovas Algirdas Butkevičius   1998-1999

Rasa Kesminaitė   2001-2002

Arvydas Knystautas   2006-2008