Darbai (technologijos)

Vaclovas Gineitis  1957-1960

Antanas Skiparis   1957-1958

Kazys Gelžinis   1957-1958

Adolfas Mikuta   1960-1962, 1965-1969

Ildifonsas Venalis   1961-1962, 1967-1989

Antanas Končius   1962-1969

Vytautas Sprogis   1962-1963

Antanas Degutis   1963-1965

Adolfas Miceika   1964-1965

Petras Zalūda   1964-1965

Algirdas Gadeikis   1967-1972

Virginijus Karoblis   1989-1992

Rolandas Levickis   1992-1997

Giedrius Šidlauskas   1997-1998

Darius Purkėnas   1998-2008

Petras Norvilas   1999-2002