Braižyba

Romualdas Malčius   1952-1961

Artūras Petersonas   1961-1962

Valerija Znotinienė   1961-1964

Stefa Malčiuvienė   1963-1964

Vladas Daukantas   1968-1969

Antanas Degutis   1969-1971

Bronė Valeikienė   1971-1972

Ona Navickaitė   1972-1973

Olegas Jaroševas   1972-1973

Judita Vasiliauskienė   1973-1974

Algirdas Sruogys   1974-1975

Vilius Julius Pocys   1978-1979

Eugenija Janina Žemgulienė   1979-1980

Vitalija Švažaitė – Plonienė   1980-1990