Anglų kalba

Adomas Kazlauskas   1944-1957

Vanda Abromanytė   1947-1949

Kostas Šiaulys   1947-1952

Kornelija Navickaitė   1949-1956

Eugenija Mališauskaitė   1950-1957

Matas Rubšys   1953-2001

Liongina Virvičienė   1956-1967

Danutė Čekienė   1957-1965

Regina Jagminaitė   1961-1964

Julija Notkina   1963-1964

Janina Lakavičiūtė   1964-1965

Voldemaras Gadeikis   1964-1967

Janina Žiurlienė   1965-1972

Birutė Versockienė   1965-1986

Aldona Moteikaitienė   1968-1969

Birutė Žvirzdinaitė   1968-1969

Julija Šiuipytė – Noreikienė   1969-1971

Rūta Šakinytė – Šaškova   1971-1976

Tatjana Gluchova   1972-1976

Algirdas Kaminskas   1973-2001

Eglė Jodeikienė   1975-1979

Vitalija Krolienė   1976-1980

Lina Juškaitė – Čepauskienė   1988-1993

Edvardas Benediktas Eičinas   1990-2002

Regina Eičinienė   1994-1995

Dalia Juškaitė   1994-1995

Jovita Urbonienė   1995-1996

Gražina Opulskienė  1996-2002

Joan Haslip   1996-1997

Almina Barauskienė   1997-1998

Claire Elizabeth Cramer   1998-1999

Jelena Umanskaja   1998-2001

Natalija Šulcienė   1998-2003

Renata Valantinienė 2000-2001

Renata Andrejeva 2000-2006

Neringa Surplienė 2001-2002

Asta Kochienė 2002-2006

Vilma Levickienė 2002-2007

Sandra Andersonaitė 2004-2006

Donata Brezgytė 2006-2007

Jolanta Jokūbauskienė nuo 2006

Jurgita Gerulskytė 2007-2008

Aksana Rezgytė 2007-2008