Mokyklą baigusių laidų susitikimai

Nuotraukos gimnazijos muziejui iš Amerikos

Šią vasarą Mažeikių muziejuje teko sutikti ir pakalbinti iš Amerikos į Mažeikius pas giminaičius atvykusią buvusią mūsų gimnazijos mokinę, 1939 m. abiturientę Zitą Galminaitę-Gražis.

Daugiau nei aštuoniasdešimt metų sulaukusi moteris vis dar guvi, linksma ir energinga, dalijosi savo prisiminimais apie klasės draugus, buvusius mokytojus. Tąsyk paprašiau, gal savo albumuose rastų prieškario laikotarpio nuotraukų, užrašytų prisiminimus, kad ką nors paliktų atminčiai gimnazijos muziejui. Po kelių mėnesių maloningoji ponia atsiliepė ir atsiuntė 10 nuotraukų. Nuotraukose užfiksuoti 1939 metų abiturientai, mokytojai Reinys, Bucevičius, Babrauskas, de la Croix, kapelionas kun. Baltiejus ir kt. Tai graži dovana muziejui artėjančio gimnazijos gimtadienio proga.

Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas

 

 

1939 m. abiturientai. Mokytojai Reinys. Bucevicius ir de la Croix. I eileje trecia Zilinskyte. Kairėje stovi Zigmas Umbraziunas. Vidury stovi Ferdinandas Kauneckis-Kaunas. Iš Zitos Gražis, 2011 m.

 

Susitiko po 50 metų

 

Mūsų gimnazijoje puoselėjama graži tradicija – kasmet vyksta mokyklą baigusių abiturientų susitikimai. Štai praėjusiais metais į tokį susitikimą susirinko 1960 metų laidos mokiniai, o šiais metais prieš pat rugsėjo 1-osios iškilmes į gimnaziją sugužėjo prieš 50 metų mokyklą baigę abiturientai. Tai 35-osios laidos dviejų klasių auklėtiniai, šią mokyklą baigę 1961 metais. Į susitikimą atvyko ir vienos klasės auklėtoja, 82 metų amžiaus Anelė Dumbliauskienė iš Alytaus bei 20 buvusių mokinių, tarp jų docentas Julius Dermontas, fizikos mokslų daktaras Pranas Mikulskis. Smagu buvo pažiūrėti ir pasiklausyti, kaip jau žilagalviai lyg vaikai krykštaudami vienas už kitą garsiau dalijosi savo prisiminimais. Tuo metu dar nebuvo sporto salės, todėl mokiniams kūno kultūros pamokos vykdavo lauke. Karštos arbatos išgerdavo ir bandelę užkąsdavo mokyklos bufete, kuris buvo įrengtas rūsyje. Ir dar daug visokių įdomybių iš to laiko moksleiviško gyvenimo teko išgirsti. Mokiniai labai grožėjusi ir džiaugėsi mūsų direktorės Astos Žukauskienės didžiule iniciatyva ir ryžtu renovuoti gimnaziją, gėrėjosi atsinaujinusia sporto sale, kabinetais ir kt. patalpomis. Išeidami visi lyg vienas dar tvirtu balsu tarė: „Mes dar čia sugrįšime…”

Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas