Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas). Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės. Koordinatorė S. Maigaitė

Projekto tikslai:

  1. Medijų ir informacinio raštingumo nacionalinio saugumo srityje ugdymo kompetencija.
  2. Suvokti, analizuoti, kritiškai vertinti ir atsirinkti spaudoje, radijo ir televizijos laidose, kino filmuose, internete ir kituose informacijos šaltiniuose pateikiamą medžiagą.
  3. Suvokti įvairiose medijose esančių pranešimų atsiradimo priežastis ir tikslus, atsižvelgiant į tai atsirinkti patikimą informaciją.
  4. Atpažinti mechanizmus, vertybes ir ekonomines jėgas, kurios nustato, kas mus pasiekia per įvairias medijas.
  5. Įvardyti šiuolaikinių medijų veikimo principus, tarpusavio integraciją bei jų komunikuojamą turinį.
  6. Efektyviai ir sąmoningai naudotis viešąja informacija ir informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.
  7. Kurti įvairių formų informacijos pranešimus.
  8. Įvertinti žiniasklaidos ir medijų vaidmenį demokratinėje visuomenėje bei suvokti iššūkius, su kuriais ji susiduria.