“Let Each Man Know His Own Nature”

Gegužės 22 – 26 dienomis gimnazijoje buvo įgyvendinama Erasmus+ mainų programa “Let Each Man Know His Own Nature”. Gimnazijoje viešėjo 10 mokinių ir 2 mokytojų delegacija iš Italijos Cento Instituto Comprensivo 2 mokyklos. Įgyvendinant programą buvo siekiama ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas gvildenant darnaus vystymosi, tvarumo, ekologijos ir kultūrinio tapatumo aktualijas, pasidalinti IT taikymo ir įtraukiojo ugdymo patirtimi, tobulinti mokinių kalbinius įgūdžius. Visą savaitę gimnazijoje vyko intensyvios veiklos. Italų delegaciją svetingai pasitiko gimnazistai. (Mokytoja N. Dapšienė ir L. Terasius). Svečiams pravestos integruotos istorijos – geografijos (mokytojai S. Paulauskienė ir D. Stasys), matematikos – informacinių technologijų (mokytojos S. Vaišvilienė ir S. Mackevičienė), anglų kalbos – chemijos (mokytojos I. Urbonienė ir A. Daubarienė) pamokos. Projekto dalyviai puikiai įvertino chemijos pamoką „Art in Chemistry“ (mokytoja A. Daubarienė), debatus „This house believes that tourism should be banned“ (mokytoja R. Meškienė). Veiklos vyko ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų. Specialiai projektui buvo sukurta interaktyvi programėlė svečių susipažinimui su Mažeikių miestu (mokytojos S. Vaišvilienė ir S. Paulauskienė). Daug dėmesio skirta Žemaitijos istorijos ir kultūros pažinimui – apsilankyta Žemaitijos sostinėje Telšiuose (mokytojas D. Stasys), Žemaitijos nacionaliniame parke, Šaltojo karo muziejuje. Žemaitiškų dainų ir šokių mokėsi, bei žemaitiškų patiekalų ragavo Urvikių kultūros centro edukacijoje „Duonelės kelias“. Apsilankymas viešojoje įstaigoje „Vilties erdvė” projekto dalyviams sudarė galimybę įgyti bendravimo patirties su sutrikusio intelekto žmonėmis. Didžiulį įspūdį svečiams iš Italijos paliko į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas Kuršių Nerijos nacionalinis parkas, kuriame turėjo galimybę susipažinti su unikaliu kraštovaizdžiu, jo saugojimu ir kultūros paveldu. Svečiams didelį įspūdį padarė gimnazijoje vykdomos veiklos, galimybė gimnazistams pasirinkti veiklas pagal savo pomėgius ir gebėjimus.

Projekto įgyvendinimo grupė – mokytojos I. Urbonienė, A. Daubarienė, S. Vaišvilienė, S. Paulauskienė, socialinė pedagogė G. Svirskienė.