Laisvos darbo vietos

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai reikalingas lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojas 1-4 gimnazijos klasėms

Darbo pobūdis

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko dėstymas 1-4  klasėse

Darbo krūvis

12 (22) kontaktinių valandų.

Darbo sutarties rūšis

Neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybė.

Atrankos būdas

Pokalbis.

Dokumentų pateikimo data

iki 2022 m. birželio 15 dienos.

Adresas

Laisvės g.10, Mažeikiai.

Telefonas pasiteiravimui

8-443-26137, +370 62054550

El.p.: info@rackauskas.lt

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
  6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
  7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Atranka (pokalbis) vyks 2022-06-17

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Direktorius