IT projektų vadyba ir komandinis darbas

Nuo 2016 m. 1-3 klasių gimnazistai įsijungė į NVŠ programą „IT projektų vadyba ir komandinis darbas“. Šios programos tikslas — įgyvendinant ilgalaikį informacinių technologijų projektą, praktiškai taikant įvairius IT įrankius, mokytis dirbti komandoje ir bendradarbiaujant, generuoti idėjas, planuoti ir kontroliuoti įgyvendinamą projektą.
PROJEKTŲ VADYBOS AKADEMIJOS“ programoje mokiniai vykdo Informacinių technologijų projektą „Virtualus vietovės gidas“ arba bet kokį mokinių pasirinktą projektą. Vykdydami projektą mokosi įsitraukti į vietos bendruomenės aplinką, toje aplinkoje ieškoti idėjų, jas atrinkti, planuoti veiklas, laiką, išteklius, užduotis atlikti dirbant komandoje, pasiskirstant vaidmenimis, pažinti savo komandinius ir lyderiavimo vaidmenis. Kurdami IT projektą mokiniai bando į savo gyvenamąją vietą pažvelgti jauno žmogaus akimis, parodyti, ką jie mato svarbaus, kas jaunam žmogui aktualu jo miesto, kaimo aplinkoje.

 

2016 m. parengėme projektą „Mažeikių rajono geografinės vietovės, jų mitai ir legendos“.


 

2017 m. –  „Jaunimo laisvalaikis Mažeikiuose“.