Galerija

Abiturientų šimtadienio šventė „Dieviškoji komedija“ 2020-01-31

„Vienos valso pokylis“ gimnazijoje 2019-12-20

Baltas bendruomeniškumo vakaras 2019-12-17

Gimnazijos šimtmečio renginys 2019-11-09

Gimnazijos šimtmečio koncerto įrašas

Ugdymo karjerai projektas „100 priežasčių tapti mokytoju“

Europos Judumo Savaitė

#EUROPOSJUDUMOSAVAITE2019 #APLINKOSMINISTERIJA #MMRG100

 

Pirmaklasių socializacijos savaitė įveikta!  #MMRGPIRMOKAS

Projektas „Mokslo ir žinių diena“

93-osios abiturientų laidos atestatų įteikimo šventė

LUX GYMNASII 2019

2019-05-30 Projektinė diena

 

93-osios abiturientų laidos paskutinio skambučio šventė.

Projektas „Gamtosauginė diena“

93-osios Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos abiturientų laidos Šimtadienio šventė. JUMANJI. 

Projektas „Šv. Kalėdų belaukiant“. VIENOS POKYLIS

Gimnazijos padėkos vakaras

Projektas „Ugdymas karjerai“
Gimnazistai lankėsi karjeros festivalyje STUDFESTAS 2018 Kaune, aplankė Mažeikių miesto įmones ir įstaigas, vyko į ekskursijas, edukacijas, klausėsi paskaitų gimnazijoje, sportavo.

Ugdymo karjerai diena „Matuojamės mokytojo profesiją“

Projektas „Olimpinė diena“

Gimnazistų projektinės veiklos