Galerija

Tarptautinė mokytojų diena

Pirmokų socializacija

102-asis Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos rugsėjis

95-osios abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventė

Projektas „Sveika, vasara“

95-os abiturientų laidos Paskutinio skambučio šventė

 

95-os abiturientų laidos šimtadienis „Du metrai nuo žmogaus, du centimetrai iki širdies“

Ugdymo karjerai projektas „100 priežasčių tapti mokytoju“

Projektas „Mokslo ir žinių diena“

94-osios abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventė

Projektas „Sveika vasara!“ 2020-06-17

Abiturientų paskutinio skambučio šventė 2020-05-20

Abiturientų šimtadienio šventė „Dieviškoji komedija“ 2020-01-31

„Vienos valso pokylis“ gimnazijoje 2019-12-20

Baltas bendruomeniškumo vakaras 2019-12-17

Gimnazijos šimtmečio renginys 2019-11-09

Gimnazijos šimtmečio koncerto įrašas

Ugdymo karjerai projektas „100 priežasčių tapti mokytoju“

Europos Judumo Savaitė

#EUROPOSJUDUMOSAVAITE2019 #APLINKOSMINISTERIJA #MMRG100

 

Pirmaklasių socializacijos savaitė įveikta!  #MMRGPIRMOKAS

Projektas „Mokslo ir žinių diena“

93-osios abiturientų laidos atestatų įteikimo šventė

LUX GYMNASII 2019

93-osios abiturientų laidos paskutinio skambučio šventė.

Projektas „Gamtosauginė diena“

93-osios Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos abiturientų laidos Šimtadienio šventė. JUMANJI.