Darbo užmokestis

 

Pareigos  Nuo 2019 metų sausio 1 d. atlyginimai
Direktorius 2408,00
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 1868,00
Direktoriaus pavaduotojai ūkiui 900,00
Soc.pedagogė 1294,00
Psichologė 1060,00
Bibliotekininkas 1142,00
Mokytojas 854,00
Vyr.mokytojas 1157,00
Mokytojas metodininkas 1361,00
Mokytojas ekspertas 1605,00
Buhalteris 1384,00
Valgyklos vedėja 761,00
Virėja 583,00
Darbininkas 555,00
Valytojos 555,00
Sargas 555,00
Raštinės vedėja 744,00
Laborantas 580,00
Indų plovėja 555,00
Inžinierius-programuotojas 588,00