Mokytojų stažuotė „Metodai, būdai, padedantys siekti ugdymo kokybės“ Utenos „Saulės“, Dauniškio bei Adolfo Šapokos gimnazijose
Gilintasi į šias sritis:
1. pagalba mokiniui tęsiant mokymą(si) pagal aukštesnę ugdymo programą;
2. mokinių galimybės ugdytis dalyvaujant įvairiuose gimnazijos vykdomuose bendradarbiavimo projektuose;
3. bendruomenės susitarimai dėl saugios aplinkos kūrimo ir mokinio sąmoningumo mokymuisi ugdymo;
4. nuo pagalbos mokiniui iki projektinių veiklų.
 

Dainius Stasys – Metų mokytojas

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos geografijos mokytojui ekspertui Dainiui Stasiui suteikė Metų mokytojo vardą bei premiją, kuri skiriama už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Nuotraukoje mokytojas Dainius Stasys su III a klasės gimnazistu Simu Kontrimu, daugelio respublikinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų laimėtoju.