Gimnazijos mokinių prezidentas siunčia linkėjimus iš už Atlanto

Anglų k. mokytojos Ritos Meškienės paskatintas gimnazistas Edgaras Narkus, laimėjo nacionalinę atranką į Benjamino Franklino Transatlantinę jaunimo mainų programą JAV. Programos tikslas – susipažinti su JAV užsienio politikos prioritetais, skatinti jaunimo lyderystę, užmegzti santykius su jaunimu iš viso pasaulio, palaikyti demokratiją. Veiklos apima lyderystės, politikos, ekonomikos, tarptautinių santykių kryptis, vyksta paskaitos, diskusijos, debatai šių dienų aktualiomis temomis. Taip pat netrūksta ir išvykų – jau spėta aplankyti Čikagą, istorines Indianos valstijos vietas. Programa vyksta Purdue Universitete, Indianoje.

Pasveikinti rajono mokiniai, iš egzaminų gavę 100 balų įvertinimus

Šiemet gimnazija suskaičiavo 15 šimtukų. Aukščiausiais balais valstybiniuose egzaminuose įvertinti šie Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokiniai:

Anglų kalba

4a kl. Ema Dapšauskaitė – mokytoja Irena Urbonienė.
4b kl. Ignas Dapšys – mokytoja Neringa Savičienė.
4c kl. Vaidotas Jablonskis – mokytoja Irena Urbonienė.
4f kl. Austėja Mažeikaitė – mokytoja Irena Urbonienė.
4e kl. Deimantė Pociūtė – mokytoja Daiva Goštautienė.
4f kl. Agnė Stankutė – mokytoja Daiva Goštautienė.
4e kl. Gerda Šalengaitė – mokytoja Daiva Goštautienė.
4f kl. Gabija Zevertaitė – mokytoja Daiva Goštautienė.

Biologija

4e kl. Viktorija Vičiulytė – mokytoja Lina Vičiulienė.

Vokiečių kalba

4a kl. Gabrielė Lukauskaitė – mokytoja Loreta Končiuvienė.

Informacinės technologijos

4e kl. Jolanta Peisokaitė – mokytoja Sigutė Mackevičienė.
4e kl. Aurimas Vaseris – mokytoja Sigutė Mackevičienė.

Matematika

4f kl. Marius Balodis – mokytoja Asta Jonuškytė.

4f kl. Modesta Mišeikytė – mokytoja Asta Jonuškytė.

4e kl. Laura Rimgailaitė – mokytoja Albina Jasinskaitė.

Didžiuojamės gimnazistais!!! Nuoširdžiausiai dėkojame jų mokytojams!!!


Jaunieji geografai iš Baltijos šalių olimpiados parvežė 6 medalius

Absoliutų auksą iškovojo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija mokinys Simas Kontrimas (mokytojas Dainius Stasys).

Puikiai pasirodė ir kiti komandos nariai: Pranciškonų gimnazijos mokinys Edgaras Zaboras (mokytojas Vilius Adomaitis) parsivežė sidabro medalį, o bronzą pelnė Marius Danilevičius iš Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija (mokytoja Judita Leišytė), KTU gimnazija mokiniai Dovydas Vasiliauskas ir Elijus Gaidelionis (abiejų mokytoja Lina Butkutė) ir Julius Nikolajevas iš Vilnius Lyceum (mokytoja Jolita Milaknienė).

Komandinėje įskaitoje Lietuva užėmė pirmąją vietą.

Komandai vadovavo: Gargždų „Minijos“ progimnazija mokytoja ekspertė, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos (LGMA) olimpiadų organizavimo komiteto pirmininkė Angelė Pakamorienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus metodininkė Dina Voronina, LGMA prezidentas Rytas Šalna.

Mokytojų stažuotė „Metodai, būdai, padedantys siekti ugdymo kokybės“ Utenos „Saulės“, Dauniškio bei Adolfo Šapokos gimnazijose
Gilintasi į šias sritis:
1. pagalba mokiniui tęsiant mokymą(si) pagal aukštesnę ugdymo programą;
2. mokinių galimybės ugdytis dalyvaujant įvairiuose gimnazijos vykdomuose bendradarbiavimo projektuose;
3. bendruomenės susitarimai dėl saugios aplinkos kūrimo ir mokinio sąmoningumo mokymuisi ugdymo;
4. nuo pagalbos mokiniui iki projektinių veiklų.
 

Dainius Stasys – Metų mokytojas

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos geografijos mokytojui ekspertui Dainiui Stasiui suteikė Metų mokytojo vardą bei premiją, kuri skiriama už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Nuotraukoje mokytojas Dainius Stasys su III a klasės gimnazistu Simu Kontrimu, daugelio respublikinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų laimėtoju.