Būsimiems gimnazistams

Kviečiame mokytis mūsų gimnazijoje.
 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl priėmimo mokytis gimnazijoje lauksime nuo 2022 m. sausio 3 d.
 
Telefonai pasiteirauti:
(8 443) 26 137
(8 443) 25 171

+370 620 54 550
 

Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė

Mokinių priėmimo į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją komisijos darbo tvarka

Mokinių priėmimo į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją tvarkos aprašas

Prašymai priimti į gimnaziją:

Reikalavimai aprangai

Mokytojai rekomenduoja privalomos literatūros sąrašą