Būsimiems gimnazistams

Kviečiame mokytis mūsų gimnazijoje.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl priėmimo mokytis gimnazijoje lauksime nuo 2020 m. sausio 6 d.

 

Telefonai pasiteirauti:
(8 443) 26 137
(8 443) 27 391
+370 620 54550
+370 686 76837

 

Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė

Mokinių priėmimo į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją komisijos darbo tvarka

Mokinių priėmimo į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją tvarkos aprašas

Prašymai priimti į gimnaziją:

Reikalavimai aprangai

Mokytojai rekomenduoja privalomos literatūros sąrašą