Minime gedulo ir vilties dieną

Ši diena buvo lemtinga kai kuriems mūsų mokyklos mokytojams ir mokiniams!
Jau 1941 m. birželio 14 d. su pirmaisiais tremtiniais išvežami ir mūsų mokyklos mokiniai: Vytautas Apolinaras Tallat-Kelpša (15 m.; ištremtas į Tengą, Ondugajaus raj., Altajaus kr., paleistas 1958 m., grįžo į Lietuvą 1966 m.), Algirdas Adolfas Janulis (15 m.; ištremtas į Tengą, Ondugajaus raj., Altajaus kr., iš ten pabėgo, 1947 m. grįžo į Lietuvą, mirė 1980 m.), Laja Leškovičiūtė, Frida Miskevičiūtė (18 m.; ištremta į Altajaus kr., 1942 m. vėl repersuota ir ištremta į Jakutiją), 4 seserys Tuvje: Guta (20 m.), Beila (16 m.), Sara (17 m.), Ziv Asia (13 m.) – ištremtos į Altajaus kraštą, 1942 m. vėl represuotos ir ištremtos į Bulūno raj., Jakutija; 1956 m. paleistos, vėlesni visų likimai skirtingi.
1945-1949 m. vėl prasidėjo vežimas į Sibirą. Mažeikių apskrityje tremiamųjų laukė paruošti vagonai Viekšnių, Laižuvos, Lūšės, Papilės ir Mažeikių geležinkelio stotyse. Iš jų Mažeikių stotyje suformuotas ešelonas, kuris mažeikiškius tremtinius nugabeno į Irkutsko sritį ir į Krasnojarsko kraštą. Kaip mena gimnazistas Albertas Ruginis „gyvulinių vagonų ešelonas Mažeikių geležinkelio stotyje, saugomas sargybos, stovėjo keletą dienų, kol buvo suvežti nelaimėliai iš viso rajono. Mažeikių gimnazijos moksleivis Silvestras Žulpa su mėgėjišku fotoaparatėliu fotografavo ešeloną. Vaikinukas saugumiečių buvo pagautas, jo fotoaparatas atimtas. S. Žulpa paleistas tik kitą dieną. Tada ištrėmė ir Mažeikių gimnazijos moksleivį, Alberto Ruginio suolo draugą Albertą Gaidauską iš Griežės kaimo. Po kurio laiko iš jo buvo gautas laiškas, kuriame rašė, jog po 16 dienų jo 6 asmenų šeima atsidūrė Krasnojarsko krašte, Tiuchteto rajono Voznisensko kaimo kolūkyje. Vėliau Alberto brolis Jonas tremtyje buvo suimtas ir nuteistas 25 metus lagerio, o Alberto motina Kazimiera Gaidauskienė mirė tremtyje. Nuo 1956 metų ištremtieji pradėjo grįžti į Lietuvą. Tiesiog mokykloje buvo suimti mokytojas A. Baranauskas, direktorius H. Bucevičius ir išvežti prie Bielomoro kanalo. Pasiekė žinia, kad į Sibirą pateko ir buvęs direktorius J. Rainys. Iš tremties taip ir negrįžo nei mokytojas A. Baranauskas, nei buvęs direktorius J. Rainys. Vėlesniais metais į mokyklą atėjo dirbti mokytojas I. Venalis, kuris dar būdamas mokinys kartu su tėvais buvo ištremtas be jokios kaltės, pačioje jaunystėje patyrė šaltį, alkį, sunkų darbą, ligas. Toks likimas ištiko gimnazistus Mindaugą Vanagą, Ireną Milevičiutę-Skerstonienę, Gražiną Bučytę-Degutienę.
Daugelis jų iš tremties negrįžo, o grįžusieji liko visam gyvenimui suluošinti ir fiziškai, ir dvasiškai, bet išsaugoję širdyje meilę savo Tėvynei. Kaip šios meilės simbolį mūsų muziejui buvusi gimnazistė Ieva Knabikaitė-Butkienė (gimnazijoje mokėsi 1926 m.) padovanojo Vytį, kurį tremtyje pasislėpusi siuvinėjo ir sugebėjo išsaugoti – parvežė į Lietuvą (žr. nuotrauką).
Kiti gimnazistai ir mokytojai, matydami šiurpų trėmimą ir norėdami jo išvengti, pasitraukė į Vakarus. Izoliacijos metai ilgam atskyrė juos nuo Tėvynės. Gimnazijos muziejininkas mokytojas Algirdas Vilkas

******
Minint Gedulo ir vilties dieną pilietiškumo pamokos vyko Mažeikių geležinkelio stotyje. Prisiminėme skaudžius 1941 m. birželio 14 dienos įvykius Lietuvoje, Mažeikiuose, mūsų gimnazijoje. Tylos minute pagerbėme tremtinių atminimą. Mokytojos Irena Tiškienė ir Silva Paulauskienė.

******
Integruota informacinių tecnologijų ir pilietiškumo pamoka 2d klasei vyko miesto geležinkelio stotyje, paminint Gedulo ir Vilties dieną, Birželio 14 ąją. Prisiminėm skaudžius įvykius, pagerbėm tylos minute, uždegėm žvakutes ir tada mokiniai turėjo google maps programėlėse susirasti konkrečias Sibiro vietoves, už kiek kilometrų jos yra nuo Lietuvos. Mokytojos S. Mackevičienė, I. Tiškienė.

 


Gimnazijos I f ir I d klasių mokinių komanda dalyvavo rajoniniame pirmosios pagalbos renginyje „Aš galiu ir moku suteikti pirmąją pagalbą“. Mokiniai apdovanoti visuomenės sveikatos biuro padėkos raštu ir atminimo dovanomis. Dėkojame visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Astutei Balsienei ir gimnazistams už šaunų pasirodymą renginyje.

 

Bendradarbiaujant su Mažeikių užimtumo centru, antrų klasių mokiniai dalyvavo verslumo renginyje, kur supažindinimo su šiuolaikinio verslo tendencijomis, verslo galimybėmis ir grėsmėmis šiandieniniame globaliame pasaulyje. Teorines žinias keitė kūrybinės dirbtuvės, kurių metu mokiniai turėjo galimybę išsigryninti savo verslo idėją ir numatyti verslo perspektyvas ateityje. Karjeros specialistė, mokytoja Birutė Gudauskienė.

 

Pagerbti gimnazijos respublikinių olimpiadų ir regioninių konkursų laureatai

Birželio 12 dieną Mažeikių savivaldybės Tūkstantmečio aikštėje Lietuvos Seimo narė Laima Nagienė, Mažeikių rajono savivaldybės merė Rūta Matulaitienė ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus apdovanojo Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos, Mažeikių Pavasario, Kalnėnų, „Ventos, Senamiesčio progimnazijų ir Gabijos bei Merkelio Račkausko gimnazijos respublikinių olimpiadų bei regioninių konkursų laureatus.

 

1. Aida Drazdauskaitė IIIa klasė Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada, III vieta;

55-sis jaunųjų filologų konkursas, sidabro medalis,  antrojo laipsnio diplomas,   už labai gerą literatūrinį vertimą iš vokiečių kalbos, bronzos medalis, trečiojo laipsnio diplomas už gerą literatūrinį vertinimą iš anglų kalbos;

Raštingiausio moksleivių konkursas (diktantas) 11-12 (III-IV gimn.) klasių mokinių grupėje I vieta

2. Beatričė Ruikaitė IId klasė 55-sis jaunųjų filologų konkursas, bronzos medalis, trečiojo laipsnio diplomas už gerą vertimą iš vokiečių kalbos
3. Žygimantas Pudžiuvis IId klasė Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, bronzos medalis, III vieta;

Lietuvos mokinių geomokslų olimpiada, bronzos medalis ir speciali nominacija už geriausią mokslinį pranešimą;

Jaunųjų matematikų varžybos, II vieta

 

4. Lukas Janušas IIe klasė Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, II vieta
5. Rokas Slančiauskas IIIb klasė Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, III vieta;

 

Nacionalinis Č. Kudabos geografijos konkursas, I vieta tarp III gimn. klasių mokinių

6. Eitvydas Jurdonas IIb klasė Respublikinis anglų kalbos konkursas, III vieta
7. Nojus Markauskas IVd klasė Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, bronzos medalis III vieta, apdovanotas paskatinamuoju diplomu už namų darbus
8. Lukas Buinickas IIIb klasė Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, bronzos medalis, III vieta
9. Damir Samarin IIIb klasė Lietuvos mokinių užsienio (rusų) kalbos olimpiada, padėkos raštas už testą ir kalbėjimo dalį;

Nacionalinė jaunųjų bendrovių eXpo 2023, I vieta, atstovaus Lietuvai Stambule

10. Eligijus Girdenis IIIe klasė Nacionalinė jaunųjų bendrovių eXpo 2023, I vieta, atstovaus Lietuvai Stambule
11. Orentas Ruseckas Ic klasė Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, apdovanotas paskatinamuoju diplomu už puikius namų darbus

Vizitas Briuselyje

Demokratijos žinių konkurso laureatas III b klasės mokinys Rokas Slančiauskas, gegužės 31 d. europarlamentaro prof. Liudo Mažylio kvietimu lankėsi Europos Parlamente Briuselyje. Vizitas prasidėjo L. Mažylio sveikinimu ir dovanomis, vėliau lankytasi Parlamento lankytojų centre-muziejuje – Parlamentariume. Po pažinties su Europos Sąjungos istorija vyko diskusija, kurios metu L. Mažylis pristatė Europos Parlamento darbo pobūdį, jo subtilybes. Vėliau su europarlamentarų darbu susipažinta praktiškai –stebėtas Parlamento posėdis. Dieną vainikavo iškilminga vakarienė, kurios metu skambėjo nuoširdūs padėkos žodžiai profesoriui. Mokytoja Silva Paulauskienė.

#MEPALietuva
 

Gimnazijos mokytojai dalyvavo seminare Plungėje

Birželio 8 d. Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre vyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykdomo projekto pagal temą „Mokslininkų ir aukštųjų mokyklų įtraukimas į moksleivių STEAM ugdymą“ seminaras, kurį moderavo Dr. Edita Karosienė. Tikslas buvo įsigilinti į problemas STEAM temoje, kuriose mokykloms ir mokytojams galėtų pagelbėti aukštosios mokyklos ir išsiaiškinti, kokio bendradarbiavimo su mokslininkais ir aukštosiomis mokyklomis reikia būtent mokytojams ir mokykloms. Algirdas Vilkas, biologijos mokytojas.

 

Nuo kovo mėnesio derintas Knygių klubo susitikimas įvyko! Apie knygas ir ne tik kalbėjosi „Ventos” progimnazijos septintokai Kamilė, Augustė, Lukas, Urtė ir Elija bei mūsų gimnazijos antrokės Neda, Auksė ir Ugnė. Malonumą būti bendrystėje su mokiniais turėjome mes su „Ventos” progimnazijos mokytoja Giedre Gedgaudaite. Knyga, kurią aptarėme, Ilona Ežerinytė „Dabar Marselis”. Sutarėme auginti bendrystę. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Virginija Aurylaitė.

 

Antrų klasių gimnazistai informatikos kabinete ir III aukšto fojė vykdė projektą „Užkoduotos mintys“. Programavimo pradmenų modulį pasirinkę mokiniai programavo gimnazijos laikraščio „Atošvaistė“ logotipą, o tinklalapių pradmenis ir leidybos pradmenis pasirinkę – piešė laikraščio logotipą. Po to, pasitelkę dirbtinio intelekto programas, stebėjo, kaip dirbtinis intelektas jų piešinius pakeičia nuotraukomis bei dirigavo DI orkestrui. IT mokytoja Sigutė Mackevičienė.