Iškilmingas Humanitarų akademijos atidarymas

Humanitarų akademija Mažeikių rajono gimnazistams ir mokytojams – lituanistės Virginijos Aurylaitės ir Klaipėdos universiteto profesorės Romos Bončkutės drąsus sumanymas, kurį įgyvendinti padėjo rėmėjai „ORLEN Lietuva“. Buvo pasirašyta Klaipėdos universiteto ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendradarbiavimo sutartis. Penktadienį prasidėjo pirmoji sesija.

 

Prancūzai Mažeikiuose

Projektas – klasių mainai „Pažink Prancūzijos ir Lietuvos kultūros, istorijos ir meno paslaptis“. Sulaukėme puikių, nuoširdžių bendraminčių! Energingas ir žvalus Prancūzijos moksleivių būrys įsiliejo į gimnazistų gretas. Žavi svečių entuziazmas ir uolumas mokytis lietuvių kalbos, dainų, istorijos ir geografijos. Laukia puiki savaitė. Projekto koordinatorė anglų k. mokytoja Renata Šaltkauskienė.

 

Į 58-ąjį Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapą atstovauti Mažeikių rajonui pakviesti net trys mokiniai, visi jie – iš mūsų gimnazijos. Gimnazistai Povilas Dapšys, Simas Kontrimas ir Laurynas Šarkinas pagrįstai gali didžiuotis, kad jie – šių metų patys geriausi Mažeikių chemikai (į olimpiadą nepriklausomai nuo gyvenamos vietos kviečiami tie mokiniai, kurie respublikos mastu surenka didžiausią taškų skaičių).

Respublikinės olimpiados dalyvius ruošė chemijos mokytojos metodininkės Audronė Čekytė ir Aistė Daubarienė.

Nuoširdžiai linkime gimnazistams Povilui, Simui ir Laurynui, mokytojoms Aistei ir Audronei sėkmės olimpiadoje įrodant, kad Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazistai gali konkuruoti su geriausiais šalies chemikais.

Gimnazija tapo Lietuvos „STEAM“ tinklo mokykla

Mus pasiekė nuostabi žinia: Nacionalinė švietimo agentūra įvertino mūsų gimnazijos bendruomenės kryptingą veiklą ir paskelbė, kad Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija nuo 2020 m. sausio įgijo teisę būti Lietuvos „STEAM“ tinklo mokykla. Džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo įvertinimu.

Nacionalinė švietimo agentūra akcentuoja, kad „STEAM mokykla – bendrojo ugdymo mokykla, įgyvendinanti platesnę ar gilesnę „STEAM“ dalykų (t. y. gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų / dizaino, matematikos) programą, bendradarbiaujanti su verslu ar kitais būdais skatinanti mokinius pasirinkti su šiais dalykais susijusias profesijas, mokykla, kurios mokytojai nuolat tobulina kompetencijas, o ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas, aktyvaus ugdymo metodus“.

Džiugu ir tai, kad pedagogų platformoje „Ugdymo sodai“ mūsų gimnazijos „STEAM“ veiklos priskirtos prie respublikos gerųjų pavyzdžių.

Džiugi žinia iš respublikinių konkursų

Skaitmeninis konkursas „Įjunk Kalėdas!“ Konkurso tematika: Kalėdų šventės. Konkursui turėjo būti teikiami originalūs darbai, kurie buvo skirstomi ir vertinami pagal keturias kategorijas:
1) piešinys;
2) trimatės (3D) grafikos modeliavimas;
3) vaizdo filmas;
4) virtuali realybė.

Tarp I etapo nugalėtojų ir mūsų gimnazijos 4-tokė Lukrecija Ramanauskaitė, kuri pateikė konkursui 2 piešinius (piešinį ir trimatės grafikos modeliavimo darbą).

******

Į Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ II etapą pakviesti 4 gimnazistai: Eigijus Visockis 3b klasė, Danielius Gelčauskas 3d klasė, Vilius Baranovas 3f klasė ir Gustas Štaševskis 4b klasė.

Dėkojame mokytojai Sigutei Mackevičienei, paskatinusiai mokinius dalyvauti konkursuose.

STEAM konferencija

Sausio 17 dieną gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lena Krigelienė, biologijos mokytoja Lina Vičiulienė ir matematikos mokytojas Stasys Dambrauskas dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje vykusioje respublikinėje mokytojų metodinėje konferencijoje „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“.
Mūsų gimnazija siekia tapti STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) tinklo nare. Tinklo paskirtis – kurti STEAM mokyklų bendruomenę, skatinti partnerystę ir dalintis gerąja patirtimi.
Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 100 pedagogų iš 50 Lietuvos mokyklų.

Seminaras „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Inovacijų išbandymas“

Gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Inovacijų išbandymas“. Du mėnesius chemijos, fizikos, geografijos, kūno kultūros ir choreografijos mokytojai pamokose išbandė inovatyvias ugdymo priemones, palankiai įvertintas gimnazistų.
Projektą įgyvendinusi mokytojų komanda surengė seminarą, kurio metu dalijosi patirtimi. Džiugu, kad seminare dalyvavo ne tik Mažeikių rajono pradinių, pagrindinių, politechnikos mokyklų, progimnazijų, gimnazijų mokytojai, bet atvyko kolegos fizikai, chemikai, šokio mokytojai iš Plungės „Saulės“ gimnazijos, Telšių Žemaitės ir Vincento Borusevičiaus gimnazijų, Telšių „Germanto“ progimnazijos, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos.
Seminare kalbėjo ir „Mokslo technologijos“ darbuotoja Onė Čapienė, kuruojanti projektą.