Aplinkosauginio švietimo programa

Projekto tikslas – įrengti „Žaliąją klasę”, suteikiant jai estetinį vaizdą ir užtikrinant geras darbo sąlygas mokiniams ir mokytojams. Buvo įsigyta priemonių šios patalpos įrengimo darbams.

Šioje klasėje vyksta ne tik pamokos, bet ir įvairūs ekologiniai renginiai, paskaitos, viktorinos, mokinių atliktų aplinkosauginių projektų pristatymai, atliekami nesudėtingi vandens, oro taršos tyrimai. Ateityje numatyta įsigyti bioindikatorių, matuoklių maisto, dirvožemio, oro ir vandens  taršai įvertinti, įrangos nesudėtingiems biocheminiams tyrimams, kaupti ekologinio pobūdžio informaciją. Koordinatorius A. Vilkas