Žmonės, žmonės ir tiktai žmonės kuria Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos istoriją ir lemia jos garbę.
Mieli abiturientai, jūs čia atėjote prieš ketverius metus ir esate šimtametės, senos gimnazijos – su jos tradicijomis, principais ir, žinoma, naujovėmis, – DEVYNIASDEŠIMT AŠTUNTOSIOS LAIDOS ABITURIENTAI.
Kiekvienas jūsų prisidėjote prie gimnazijos istorijos ir jos garbės kūrimo – nes be žmonių nebūtų kam viso to pažinti, prisiminti, saugoti.
Dėkoju visiems: MOKYTOJAMS, MOKINIAMS, TĖVELIAMS – už tai, kad gimnazijos idėja, mokymosi ir savęs pažinimo tikslas yra gyvas ir rezultatyvus.
Jis veda kiekvieną jūsų tolesniu keliu, primena, kaip svarbu atskleisti savo jėgas ir pasitikėti jomis.
BŪKITE LAIMINGI IR VERTI DIDŽIAUSIOS SĖKMĖS.