GARBĖS GIMNAZISTO NOMINACIJA

Tai metinė nominacija, įteikiama abiturientui mokslo metų pabaigoje. Nominacija įsteigta 2012 m. Garbės gimnazistas yra nepriekaištingo elgesio, gerai ir labai gerai arba puikiai besimokantis, atstovavęs gimnazijai ir pasiekęs laimėjimų respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, aktyviai dalyvavęs visuomeninėje veikloje. Visi nominuoti kandidatai privalo atitikti bent du iš šių trijų požymių: geras mokymasis, respublikinio lygmens akademiniai pasiekimai, aktyvi visuomeninė veikla, turėjusi įtakos gimnazijos bendruomenės telkimui, kultūros ar įvaizdžio puoselėjimui. Simboliškai ant Garbės gimnazisto laimėtojo galvos uždedama atkurta tarpukario Mažeikių gimnazijos gimnazisto kepuraitė.
2024 metais nominuoti 5 gimnazistai:
Tadas Dabulskis, IV c kl., Aida Drazdauskaitė, IV a kl., Dominyka Gurinaitė, IV b kl., Damir Samarin, IV b kl. ir Rokas Slančiauskas, IV b kl.

   


Ankstesnių metų Garbės gimnazistų galerija:

Julius Bertulis (2012 m.),
Rūta Žulpaitė (2013 m.),
Gintarė Venskavičiūtė (2014 m.),
Viktorija Vaserytė (2015 m.),
Monika Kaminskaitė (2016 m.),
Giedrė Žulpaitė (2017 m.),
Gintaras Rėpšas (2018 m.),
Edvardas Bogadelščikovas (2019 m.),
Justinas Viskantas (2020 m.),
Edgaras Narkus (2021 m.).
Redas Domkus (2023 m.).