Pamoka „Traukinys į nežinią”

Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Traukinys į nežinią”, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. Mažeikių geležinkelio stotyje susirinkę I a, I b ir I f klasių gimnazistai prisiminė skaudžius 1941 m. birželio 14 – osios įvykius Lietuvoje, sužinojo, kaip šie trėmimai palietė mūsų gimnaziją. Tylos minute pagerbė išvežtųjų į Sibirą atminimą.

Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja