Gimnazistų išvyka

Merkelio Račkausko gimnazijos mokiniai lankėsi VDU Žemės Ūkio Akademijoje, kur tęsė Mažeikių rajono savivaldybės remiamą projektą „Sumanaus moksleivio akademija“. Šiame susitikime gimnazistai gilino žinias gamtos, verslumo, ekologijos ir inžinerinėje srityse. Įtraukiančios paskaitos apie miškų išsaugojimą ateities kartoms, zylių rūšis ir jų buveines, taip pat išklausyta puiki paskaita apie asmeninių finansų valdymą. Būsimiesiems inžinieriams teko prisiliesti prie moderniosios technikos ir sumaniųjų technologijų, kurios vis labiau skverbiasi į žemės ūkį. Gimnazistai aplankė tarptautinę žemės ūkio parodą „Ką pasėsi…“ . Ši paroda jungia tradicijas ir inovacijas, mokslą ir praktiką, verslą ir pramogas.
Birutė Gudauskienė , ugdymo karjerai specialistė, mokytoja