Gimnazijos bendruomenei įteiktas LR Krašto apsaugos ministerijos apdovanojimas

Krašto apsaugos ministerija, skirdama didelį dėmesį pilietinės valios ir atsparumo ugdymui per istorijos bei valstybingumo tradicijų puoselėjimą, jau 18-tą kartą organizavo konkursą „Gedimino pilies bokšto vėliava mokyklai“. Konkurso komisija, už veiklą, išsiskiriančią savo kryptingumu ir kūrybiškumu, specialiaisiais prizais šiemet paskatino penkias šalies mokyklas, tarp jų ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją.
Kovo 21 d. grupė gimnazistų vyko į sostinę priimti garingų apdovanojimų. Į susitikimą su viceministru deleguoti „BROS“ ansamblio vaikinai, aktyviai įsitraukiantys į pilietinių iniciatyvų – „Laisvės bangos“ ir „Vėliavų žygio“ organizavimą, minėtų renginių vizualinės medžiagos kūrybą, sklaidą socialiniuose tinkluose, dalyvavimą gimnazijos ir Mažeikių miesto valstybinių švenčių, minėjimų koncertinėse programose.
Susitikimo metu KAM viceministras Žilvinas Tomkus įteikė vardinę simbolinę artilerijos pabūklo sviedinio tūtą, kurioje išgraviruotas užrašas „Už pilietiškumo ugdymą ir aktyvią visuomeninę veiklą“. Po oficialaus įteikimo vyko pokalbis su viceministru, kuriame gimnazistai galėjo užduoti rūpimus klausimus apie Lietuvos kariuomenę, karo tarnybą, krašto gynybą, saugumą, pilietinį pasipriešinimą. Vėliau surengta ekskursija į ministerijos erdves ir rūsius, Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų biblioteką, kurioje vyko paskaita-edukacija ,,Hibridinis karas. Kilmė ir dabartis”.
Dalyvaujant konkurse kažko pritrūko iki Gedimino pilies bokšte plevėsuojančios Lietuvos valstybinės vėliavos laimėjimo, tačiau mes neprarandame vilties ir kitąmet vėl sieksime Trispalvę parvežti į Mažeikius.