Erasmus+ projekto „Tegul kiekvienas pažįsta savo gabumus“ viena iš veiklų formų yra mokytojų darbo stebėsena. Pirmieji šio projekto darbo stebėsenos užsiėmimai Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojams vasario 19 – 23 dienomis vyko Italijoje, Cento Govani Paskoli Instituto mokykloje. Juose dalyvavo anglų kalbos mokytoja Irena Urbonienė, istorijos mokytoja Silva Paulauskienė, dailės ir technologijų mokytojas Raimundas Milėška.
Vizito metu turėjome unikalią galimybę susipažinti su Italijos švietimo sistema nuo pradinio iki vidurinio ugdymo klasių. Lankėmės Cento Govani Paskoli Instituto mokykloje, kurioje mokosi mokiniai iki 14 metų, Cento Giuseppe Cevolani licėjuje, kuris teikia vidurinį išsilavinimą ir profesinio mokymo mokykloje, teikiančioje vidurinį išsilavinimą ir turinčią dvi profesinio mokymo pakraipas – technologinę ir industrinę.
Vizitas mokyklose prasidėdavo nuo susipažinimo su mokyklų aplinka, patalpomis, turima materialine baze, mokyklos mokymo specifika. Vizito metu stebėjome kolegų iš Italijos vedamas pamokas, jų CLIL taikymo metodus įvairių dalykų pamokose – anglų kalbos, istorijos, chemijos, lotynų kalbos, inžinerinių technologijų, muzikos, geografijos, elektronikos. Galimybę stebėti pamokas turėjome visose aplankytose mokyklose.
Licėjuje maloniai buvo nustebinti įtraukiojo mokymo praktika, technologijų mokykloje – profesiniam mokymui turima materialine baze, o Govani Paskoli Instituto mokykloje – muzikos pamokoje mokinių atlikta „Tautiška giesme“ ir puikiomis mokinių žiniomis apie Lietuvą geografijos Kahoot viktorinoje. Šios mokyklos mokiniams pravedėme integruotą istorijos, dailės ir anglų kalbos pamoką apie Lietuvą. Pagrindinį dėmesį pamokoje skyrėme gimtosios kalbos svarbai, ieškojome istorinių sąsajų tarp Lietuvos ir Italijos – pirmasis baltų paminėjimas Tacito veikale „Germania“, gintaro kelias, renesansas, barokas. Mokiniams padovanojome po mažą gabalėlį gintaro ir išmokėme, kaip su juo pasidaryti apyrankę.
Neišdildomus įspūdžius paliko ir kolegų Italijoje mums suorganizuota kultūrinė veikla. Turėjome unikalią galimybę stebėti Cento miesto kaukių karnavalą, apsilankyti nuostabiuose Italijos miestuose – Venecijoje, Bolonijoje, Feraroje.

Silva Paulauskienė, istorijos mokytoja