Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija ir Lietuvos Raudonasis Kryžius (LRK) sudarė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatyta kryptingai bendradarbiauti keičiantis ir dalijantis patirtimi, žiniomis ir informacija.
Lietuvos Raudonasis Kryžius skleis savanoriškos ir visuomeninės veiklos žinutę, sudarys sąlygas gimnazijos mokiniams atlikti socialinę-pilietinę veiklą, šėšėliuoti LRK, teiks pasiūlymus dėl bendrai atliekamų veiklų, renginių.
Mokiniai turės galimybę pasirašyti savanorystės sutartis.

 

„Dainų dainelė“ startuoja sėkmingai!

Gimnazijos vokaliniai ansambliai „Incanto“ ir „Bros“ įveikė pirmąjį – rajoninį Lietuvos vaikų ir moksleivių Televizijos konkurso etapą! Dėkojame Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos fortepijono mokytojai koncertmeisterei Ingai Grušaitei
„Incanto“
Poškutė Rusnė, I b kl.
Bertašiūtė Aušra, I d kl.
Kunickytė Marija, I d kl.
Perminaitė Kornelija, I d kl.
Jarmoškaitė Milda, II a kl.
Kateivaitė Kotryna, II a kl.
Lipskytė Eivilė, II a kl.
Danilevičiūtė Milda, II b kl.
Sinkevičiūtė Ema, II b kl.
Šakinskaitė Austėja, III f kl.
Gurinaitė Dominyka, IV b kl.
Mokytoja Natalija Dapšienė
„Bros“
Domas Vasiliauskis, II a kl.
Lukas Janušas, III e kl.
Elijas Benjaminas Bodendorf, III e kl.
Faustas Uikys, III e kl.
Tadas Dabulskis, IV c kl.
Faustas Vainutis, IV b kl.
Mokytojas Laimonas Terasius

 

Gimnazijos bendruomenė tęsia dalyvavimą projekte „Žalgiris – tavo mokykloje“

Kaip ir ankstesniais metais, lankomės Kauno „Žalgirio“ namų rungtynėse ir aktyviai renkame taškus. Nuo sezono pradžios jau 10 autobusų su gimnazistais vyko į „Žalgirio“ rungtynes. Pamatytos 6 varžybos. Naujaisiais 2024 metais su puikiu gimnazistų palaikymu arenoje iškovota puiki pergalė. Sausio – kovo mėnesiais dar 4 autobusai paruošti išvykoms. Ačiū MMRG bendruomenei ir gimnazistams už „Žalgirio” komandos palaikymą ir aktyvų dalyvavimą. Sandra Vaišvilienė, projekto „Žalgiris – tavo mokykloje“ ambasadorė.

 

Gimnazijos mokytojų stažuotė Tenerifėje

Nuo 2023 metų Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vykdomas ERASMUS+ projektas „Tegul kiekvienas pažįsta savo gabumus“ (Ciceronas). Projekto pagrindinis tikslas – plėtojant socialinę, ekologinę ir ekonominę darną žengti tvarios mokyklos link. Vienas iš projekto aspektų yra CLIL – integruotas dalyko ir užsienio kalbos (anglų) mokymas. Nuo praėjusių mokslo metų gimnazijos mokytojai entuziastingai, padedant kolegoms ir savarankiškai, tobulino savo anglų kalbos žinias ir žengė pirmuosius žingsnius taikydami CLIL metodą savo dalyko pamokose.
Gruodžio mėnesio pradžioje septynios gimnazijos mokytojos – anglistės Irena Urbonienė ir Rita Meškienė, chemijos mokytoja Aistė Daubarienė, istorikė Silva Paulauskienė, matematikė Sandra Vaišvilienė, informatikos mokytoja Sigutė Mackevičienė ir biologė Lina Vičiulienė, dalyvavo savaitės trukmės kursuose „CLIL naudojimas vidurinėje mokykloje: praktinės veiklos visų dalykų mokytojams“. Kursai vyko Language Campus Akademijoje San Cristobal de La Lagunoje Tenerifėje. Language Campus yra pirmaujanti kalbų mokymo Akademija, turinti puikias CLIL programas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ir dėstytojų – profesionalų komandą šioms programoms įgyvendinti. Kursų vadovas Dominic Kauffman – 16 metų pedagoginę ir egzaminų rengėjo patirtį turintis anglų kalbos mokytojas iš Jungtinės Karalystės. Studijas baigė Liverpulyje ir Mančesteryje, dirbo Pietų Amerikoje, Maroke, o pastaruosius aštuonis metus dirba Tenerifėje.
Savaitės trukmės kursai neprailgo. Mokymai buvo parengti labai profesionaliai, neteko sėdėti ir klausytis nuobodžių teorinių paskaitų, pasižymėjo puikiu laiko planavimu ir veiklų įvairove – savo dalyko pamokų planų kūrimas naudojant CLIL, įvairių metodų taikymas sąvokų, terminų, atskirų žodžių mokymui, mokinių įtraukimui, jų savarankiško darbo ir motyvacijos skatinimui, sudominimui, „apverstos pamokos“, „kalbų dušo“ metodų praktinis taikymas. Šiuolaikinis mokymas jau nebeįsivaizduojamas be išmaniųjų technologijų. Atlikome praktines pamokų pasiruošimo ir pravedimo užduotis naudojant Goosechase ir Chat GBT. Veiklos kursų metu vyko ne tik Akademijos patalpose, bet ir už jos ribų. Mieste išbandėme Goosechase programą, Botanikos sode pagal pateiktas užduotis ieškojome augalų, mokėmės jų pavadinimų anglų ir ispanų kalbomis, atsakinėjome į klausimus. Neišdildomus įspūdžius paliko apžvalginė išvyka prie Teidės ugnikalnio ir pažintis su UNESCO paveldo miestu San Cristobal de La Laguna.
Džiaugiamės Ersamus + suteikta unikalia galimybe tobulinti savo įgūdžius. Įgytos žinios ir naujoviški mokymo būdai padės mums ir mūsų kolegoms kasdieniniame darbe. Gera ir gerai suplanuota pamoka lemia švietimo paslaugų kokybę, mokinių mokymosi motyvaciją ir pasiekimus. Šiuolaikiniams mokiniams reikalingi mąstantys, savikritiški, kūrybingi, nebijantys iššūkių ir naujovių mokytojai, suprantantys, kad šiuolaikinis mokinys kitoks, kad jis negali mokytis mechaniškai, kad jam itin svarbi sąsaja su gyvenimo praktika, motyvacija, individualia pažanga.