Gamtos mokslų savaitė

Gamtos mokslai suteikia galimybę atsakyti į daugelį žmoniją dominančių ir jai svarbių klausimų apie supantį pasaulį ir technologijas remiantis įrodymais, pagrįstais patirtimi, stebėjimais ir tyrimais.

Lapkričio 6-10 dienomis gimnazijoje vyko Gamtos mokslų savaitė. Kiekvieną dieną gimnazistai dalyvavo įvairiuose renginiuose, STEAM veiklose.
Pirmadienį net 100 I ir II klasių mokinių dalyvavo gamtos mokslų Kahoot viktorinoje. Nugalėtojais tapo Emilis Kračus (I a), Edvinas Pukelis (II a) Milda Alibajeva (II a).
Antradienį ir trečiadienį gimnazistai per gamtos mokslų pamokas įveikė ne vieną STEAM iššūkį ir dalyvavo netradicinėse veiklose, kurių metu ugdėsi tvarią, kritinę mąstyseną, kūrybiškumą bei gebėjimą lanksčiai spręsti problemas. Chemijos pamokų metu II klasių mokiniai, naudodamiesi pateiktomis priemonėmis, patys susikonstravo įrangą, skirtą vandenilio gavimui ir surinkimui, gamino vandenilį bei tyrė jo savybes. Pirmokai stebėjo, kaip įvairūs indikatoriai keitė spalvas rūgštiniuose ir baziniuose tirpaluose. Trečiokai pagamino eteno dujas, jas padegė ir atliko kokybinę atpažinimo reakciją su kalio permanganato tirpalu bei atliko teigiamų jonų atpažinimo reakcijas. I klasių gimnazistai fizikos pamokose gvildeno gyvenimiško turinio klausimus, susietus su nagrinėjamomis šiluminių reiškinių temomis, tikrino energijos tvermės dėsnį, diskutavo, energijos virsmų ir persiskirstymo tarp sistemos kūnų klausimais, formulavo argumentuotas išvadas.
Biologai trečiokai dirbo STEAM laboratorijoje, per mikroskopus stebėjo turgoro ir plazmolizės reiškinius svogūno epidermio ląstelėse bei svogūno laiškuose.
Ketvirtokai tyrė Meisnerio kūnelių išsidėstymo tankį odoje, lygino savo ir klasės draugų refleksines reakcijas, diskutavo apie nugaros smegenų neuronų veikimo principus, atliekant kūno judesius, įvertino neuromokslų svarbą ir perspektyvas.
Ketvirtadienį I klasių gimnazistai dalyvavo tradiciniame „Molekulių lygos“ turnyre. Komandos turėjo sugalvoti pavadinimą ir prisistatymą, dalyvavo protmūšyje, sprendė įvairias praktines užduotis gamtos mokslų stotelėse, komandų kapitonai demonstravo savo sumanumą Kahoot viktorinoje. Susumavus visų turų rezultatus, nugalėtojais tapo  Ib klasės komanda. Antrą vietą laimėjo I f, o trečią – I e klasės.
Penktadienį gamtos mokslų savaitę uždarė svečiai iš KTU Studentų Mokslinės draugijos. Studentai, I-III klasių gimnazistams, organizavo (Ki)Tokias pamokas. Pamokose ,,Cheminiai ekperimentai“ gimnazistai buvo įtraukti į eksperimentus: kalnų oras, auksinis lietus, vulkanas, chameleonas, šokančios liepsnelės, verdanti cola ir kitus įdomius eksperimentus, suvokė vykstančias chemines reakcijas. Pamokose „Inžinerinės dirbtuvės“ II-III klasių gimnazistai, analizuodami elektrines schemas, litavimo būdu pasigamino pypsiuką, LED stroboskopą, šviesoforą.
Džiaugiamės, kad mokantis gamtos mokslų ir dalyvaudami tiriamojoje veikloje, mokiniai patiria atradimų džiaugsmą ir ugdo(si) natūralų smalsumą apie supantį pasaulį, kritinį ir kūrybinį mąstymą, susikurdami naujų žinių.
Gamtos mokslų mokytojai