Vb klasės gimnazistas, MEPA ambasadorius Rokas Slančiauskas spalio 18-19 d. dalyvavo Europos Žaliųjų fondo („Green European Foundation“, GEF) surengtoje tarptautinių mokymų sesijoje Briuselyje. Renginyje dalyvavo ir savo šalims atstovavo keturiolikos projekto šalių – dalyvių nacionaliniai koordinatoriai ir partneriai. Dvi dienas trukusio renginio metu koordinatoriai turėjo galimybę susipažinti su tokiomis temomis kaip ekologija, politinis aktyvizmas, jaunimo įsitraukimas į nevyriausybinių organizacijų veiklą (temas pristatė savo srities profesionalai: istorikas, lektorius Edouard Gaudot, Europos Žaliųjų fondo programos vadovė Sien Hasker), o vėliau dalyvavo praktinėse diskusijose šiomis temomis. Šis renginys – tai dalis Europos žaliųjų aktyvistų mokymų (,,European Green Activist Training”, EGAT) programos, kuria siekiama suvienyti esamas žaliųjų aktyvistų mokymų programas keliose Europos šalyse ir padaryti šias programas įtraukesnes, taip suteikiant jauniems žmonėms galimybę susitikti ir užmegzti ryšius, o vėliau – dalintis gerąja patirtimi savo šalyse ir miestuose.

#MEPALietuva

Silva Paulauskienė, mokytoja